Ý đồ xấu xa khi chỉ định em nhân viên trẻ đi cùng trong chuyến công tác