Trừng phạt cô con gái riêng của vợ bằng con cu to dài 20 cm