Trở thành anh rể tương lai của cậu bạn thân cùng lớp