Thanh niên tốt bụng đưa em gái say rượu về khách sạn nghỉ ngơi