Thanh niên lần đầu đi đá phò gặp ngay em gái mới vào nghề Rieko Kobashi