Sự bất cẩn khiến gái có chồng Sara Saijo phải trả giá