Sai lầm tuổi trẻ khiến hiện tại Kanako Ioka phải gánh chịu hậu quả