Phạt nhân viên nam phải địt nhau cùng mình khi không hoàn thành công việc