Ngoài nghề làm mẫu thì nằm ngửa cho trai địt cũng là nghề của em Midori Arimura