Nghịch bím học trò ra nước rồi đút củ khoai vào Hikaru Ayami