Mối tình đầu của Marie Konishi lại là rung động trước anh họ của mình