Liên tục tăng ca cùng sếp già sau mỗi ngày làm việc