Khi bố già không đủ sức chiều vợ 2 thì đã có con trai thay thế