Eimi Fukada thể hiện khả năng BJ đỉnh cao của mình