Đến khám răng anh chàng được y tá Miku Abeno khám luôn con chim