Cứ nhìn thấy trai đẹp là Kanna Misaki lại muốn rụng trứng