Cứ bố ra khỏi nhà là mẹ kế và con trai lại phịch nhau như gà