Chồng vắng nhà, Aki Sasaki lỡ uống nhầm viên thuốc kích dục