Chịch vợ trẻ hàng ngày để chứng minh mình chưa già