Chỉ cần địt một cái là mọi hiểu lầm đều không còn nữa Shizuku Iori