Câu chuyện bắt ma có thật của vị pháp sư nhật đạo hạnh cao thâm