Căn phòng tình yêu đặc biệt xung quanh được quây bởi những tấm gương phẳng