Bỏ thuốc mê khiến bố ngủ say để tòm tem với mẹ kế Lovejoy June